Tłumaczenia finansowe

Tłumaczenia dokumentów finansowych

Biuro Tłumaczeń LingConnect posiada szerokie doświadczenie w zakresie tłumaczenia języka finansów. Nasi klienci to instytucje i organizacje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, kancelarie podatkowe, firmy działające w branży finansowej, jak również klienci indywidualni. Oferujemy specjalistyczne tłumaczenia dokumentów z obszaru finansów, rachunkowości, bankowości, księgowości, ubezpieczeń oraz dziedzin pokrewnych. Mamy duże doświadczenie w tłumaczeniu takich dokumentów jak sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów, bilanse, rachunki zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale, rachunki przepływów pieniężnych, biznesplany, oświadczenia dochodowe, zestawienia finansowe. Tłumaczymy również wyciągi bankowe, umowy kredytu, umowy o świadczenie usług w zakresie księgowości, umowy outsourcingu kadr i płac, gwarancje bankowe, porozumienia wekslowe i wiele innych dokumentów.

Najwyższa jakość tłumaczeń

Język dokumentów finansowych zawiera bardzo dużo fachowego słownictwa, dlatego do ich poprawnego przetłumaczenia niezbędna jest wiedza merytoryczna i wieloletnie doświadczenie. Umiejętności naszych tłumaczy zostały wielokrotnie sprawdzone podczas realizacji tłumaczeń wysoce specjalistycznych tekstów dla bardzo wymagających klientów. Właśnie dlatego nasi klienci zlecając nam tłumaczenie mogą być pewni, że ich dokumenty trafią w dobre ręce i zostaną profesjonalnie przetłumaczone.

Poufność

Mamy świadomość wagi spraw, których dotyczą tłumaczone przez nas dokumenty, dlatego zapewniamy całkowitą poufność wszelkich danych i informacji, w posiadanie których wchodzimy w związku z realizacją tłumaczenia. Na życzenie klientów podpisujemy również odrębne zobowiązanie do zachowania poufności.

Wycena tłumaczeń

Prześlij pliki do bezpłatnej wyceny tłumaczeń

FORMULARZ WYCENY

Nasi klienci

Skontaktuj się z nami