Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów

Oferujemy tłumaczenia przysięgłe dokumentów w ramach 50 języków. Większość wykonywanych przez nas tłumaczeń dotyczy języka angielskiego i niemieckiego. Tłumaczymy różnego typu dokumenty, począwszy od standardowych dokumentów jak np. dowody rejestracyjne, akty urodzenia, aż po wysoce specjalistyczne teksty prawne, czy dokumenty medyczne. Stała obecność w biurze tłumacza przysięgłego języka angielskiego oraz tłumacza przysięgłego języka niemieckiego umożliwia realizację tłumaczeń standardowych dokumentów w bardzo krótkim czasie. Niemieckojęzyczne dokumenty do rejestracji pojazdów tłumaczymy na poczekaniu. Oferujemy bezpłatną wycenę tłumaczeń dokumentów.

Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenia przysięgłe to dokumenty przełożone i uwierzytelnione przez uprawnionego tłumacza, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczenie przysięgłe ma zawsze postać papierową, gdzie tłumacz przysięgły danego języka poświadcza swoją pieczęcią i podpisem zgodność tłumaczenia z treścią dokumentu. Wszystkie tłumaczenia oraz i ich odpisy tłumacz przysięgły odnotowuje w repertorium czynności tłumacza przysięgłego.

Poufność i bezpieczeństwo

Współpraca z naszymi klientami przebiega w atmosferze wzajemnego zaufania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że klienci powierzając nam materiały do tłumaczenia, czy do wyceny, powierzają nam swoje tajemnice. Dlatego opracowaliśmy specjalne procedury zachowania poufności oraz bezpieczeństwa, dzięki którym zapewniamy naszym klientom poufność oraz bezpieczeństwo wszelkich materiałów i informacji, w posiadanie których wchodzimy w związku z realizacją tłumaczenia, jak również wszelkich innych czynności związanych z tłumaczeniami. Na życzenie podpisanie specjalne zobowiązanie do przestrzegania poufności.

Wycena tłumaczeń

Prześlij pliki do bezpłatnej wyceny tłumaczeń

FORMULARZ WYCENY

Nasi klienci

Skontaktuj się z nami