Tłumaczenia umów

Tłumaczenia umów

Tłumaczenia umów to jedne z najczęściej wykonywanych przez nas tłumaczeń. Tłumaczymy wszelkiego rodzaju umowy: umowy spółek, umowy najmu, umowy o pracę, czy umowy o poufności. Do grona naszych klientów należą firmy i instytucje, dla których jakość tłumaczonego tekstu ma decydujące znaczenie. Są wśród nich kancelarie prawne, kancelarie adwokackie, notariusze, doradcy podatkowi, przedsiębiorstwa, uczelnie oraz osoby fizyczne.

Precyzja języka, rzetelność i wierność przekładu

W tłumaczeniach tego typu dokumentów bardzo istotna jest precyzja języka, wyrazistość sformułowań oraz rzetelność przekładu. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak niezwykłą wagę posiada słownictwo używane w języku prawniczym oraz jakie skutki może mieć użycie niewłaściwego słowa, czy chociażby brakujący przecinek. Właśnie dlatego wszystkie nasze tłumaczenia tekstów umów wykonywane są przez wyspecjalizowanych prawników oraz tłumaczy przysięgłych.

Poufność danych

Mamy świadomość wagi spraw, których dotyczą tłumaczone przez nas dokumenty, dlatego bezwzględnie przestrzegamy zasad poufności. Wszystkie dokumenty przekazywane nam do tłumaczenia są traktowane jako ściśle poufne. Zobowiązujemy się do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji zawartych w powierzonych materiałach. Zgodnie z naszymi procedurami wszystkie osoby pracujące nad tłumaczeniem podpisują zobowiązanie do poufności, które nakłada wymóg zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów, do których mają dostęp w ramach realizowanych tłumaczeń.

Wycena tłumaczeń

Prześlij pliki do bezpłatnej wyceny tłumaczeń

FORMULARZ WYCENY

Nasi klienci

Skontaktuj się z nami